Rekrutteringsfilm for Heimevernets Innsatsstyrke Grebe. Foto: Øyvind M. Saugerud Regi: Shaun Higton. Produsert av Point Media/Visual Combat