71 behindthecamera from Hyenafilm on Vimeo.

Øyvind M. Saugerud har gjort foto på 14 sesonger av det populære tv-konseptet «71 grader nord», en tv-produksjon som stiller ekstreme krav til både deltagere og crew.